Bazilika sv. Benedikta, opáta, ukrýva v sebe okrem relikvie Kristovej krvi aj niekoľko iných vzácnych relikvií svätcov. Avšak relikviu jej hlavného patróna sme v chráme nemali. Požiadali sme preto v Ríme o jej možnosť získania pre našu Baziliku. Vďaka ústretovosti sme mohli prijať tento vzácny dar – kúsok kosti z jeho tela. Okrem relikvie sv. Benedikta, sme súčasne mohli prijať aj relikviu jeho sestry sv. Školastiky, čo nás veľmi potešilo.  Na sviatok sv. Benedikta, opáta, 11. júla 2020 sa uskutočnila v našej Bazilike slávnostná svätá omša, pri ktorej sme mohli obe relikvie umiestniť na dôstojné miesto pod sochu sv. Benedikta a neďaleko oltára sv. Školastiky.

 Máme nádej, že sa tým umocní ich duchovná prítomnosť v srdciach veriacich a tiež na ich príhovor môžeme prosiť o potrebné milosti.

IMG_2210
IMG_2211
IMG_2212

 Milí naši návštevníci,

s potešením vám oznamujeme, že sa v našom kláštore začína generálna oprava fasády kláštora. Postavené lešenie v nádvorí kláštora umožňuje našim robotníkom obetavo odstraňovať zvyšky starej omietky na budove sýpky, aby následne mohli pripraviť podklad na nanášanie novej omietky. Sprevádzajme ich modlitbou, aby sa nikomu nič zlé nestalo a všetci sa mohli šťastne vrátiť k svojim rodinám. My sa však už tešíme na nový šat, do ktorého sa bude môcť zaodiať celé vnútorné nádvorie kláštora. Priebežne sa vám budeme snažiť priblížiť priebeh nasledovných prác.

Mons. Peter Brodek

  • IMG_2195
  • IMG_2196
  • IMG_2202
  • IMG_2207
  • fasada
  • IMG_2235
  • IMG_2236

 Dňa 20. marca sa uskutočnil let súkromného lietadla, na ktorého palube sa okrem pilota a sprievodcu, nachádzal aj generálny vikár Nitrianskej diecézy a rektor baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku, Mons. Peter Brodek s relikviou Kristovej krvi.

 Posádka so vzácnou relikviou preletela trasu Nitra – Trenčín – Banská Bystrica – Nové Zámky – Nitra. Počas letu bolo udeľované požehnanie na všetky svetové strany, celej krajine a jej obyvateľom, chorým, lekárom, zdravotníkom, záchranárom, vojakom, či policajtom, na úmysel odvrátenia epidémie koronavírusu.1
2
14
13ŠU
11NB
10ZC
8Inov
7NRCH
5NR
4KL
15

 

 

 Presvätá Bohorodička, ty si Matkou nášho národa a vždy si chránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoje prebodnuté sedembolestné srdce spolucíti s našimi bolesťami, ale i s našou slabou vierou a u mnohých ťa zraňuje i odpad od viery a zvrátený život. Napriek tomu zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie.

 Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov.

 Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorí sa v Božích chrámoch k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Trojjediného Boha chváliť na veky vekov.

Amen.