Program podujatí

 

Dátum Podujatie Téma vedie poznámka
3. až 6. august 2017 Duchovné cvičenia Dar Svätého Ducha Mons. Peter Brodek  obsadené
22. až 24. september 2017 Duchovná obnova Sv. Benedikt nás učí mať široké srdce P. Jozef Haluza
20. až 22. október 2017 Duchovná obnova Panna Mária a aktuálnosť Fatimy P. Jozef Haluza
17. až 19. november 2017 Duchovná obnova Milovaný sv. Ján Pavol II. P. Jozef Haluza
8. až 10. december 2017 Duchovná obnova Stratená drachma P. Jozef Haluza

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie
na telefónnom čísle:

0911 958 334

alebo e-mail:

klastor.benadik@nrb.sk