Program podujatí

Dátum Podujatie Téma vedie poznámka
 
 


 
apríl  
 25.4.-28.4.  Duchovné cvičenia  Božie milosrdenstvo pre svet  o.Jozef Haluza  voľné

 
máj  
 10.5.-12.5.  Duchovná obnova  Otvorené nebo ako okno nádeje  o.Jozef Haluza voľné
 
 jún
14.6.-16.6. Duchovná obnova Srdce Ježišovo-prameň útechy a obnovy o.Jozef Haluza voľné
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie
na telefónnom čísle:

0911 958 334

alebo e-mail:

klastor.benadik@nrb.sk