Program podujatí

Dátum Podujatie Téma vedie poznámka
   
   
   
8. až 10. jún  Duchovná obnova  Ježišovo srdce prameň útechy a obnovy  o. Jozef Haluza  voľné
 2. až 4.júl  Duchovné cvičenia  učitelia  obsadené
4. až 8. júl  Duchovné cvičenia  saleziáni  obsadené
 9. až 12. júl Duchovné cvičenia katechéti   voľné
 16. až 27. júl  Tábory  miništranti  rezervované
 
 

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie
na telefónnom čísle:

0911 958 334

alebo e-mail:

klastor.benadik@nrb.sk