Program podujatí

Dátum Podujatie Téma vedie poznámka
 Október  
 25.-28. 10. 2019
 Duchovná obnova Človek širokého srdca/sv.Benedikt/
o. Jozef Haluza  voľné


 November
 

 
 23. 11. 2019 o 15,00  Seminár pre mladých Obnova v Duchu Svätom
 KCHO  Trvá 3. mesiace
 
December
 

 5. – 8. 12. 2019  Duchovné cvičenia  Tajomstvo svätosti/sv.Ján Pavol II./
 o. Jozef Haluza  voľné
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie
na telefónnom čísle:

0911 958 334

alebo e-mail:

klastor.benadik@nrb.sk