Program podujatí

Dátum Podujatie Téma vedie poznámka
   
 5.až 8. apríl 2018  Duchovné cvičenia  Božie milosrdenstvo pre svet  o. Jozef Haluza  voľné
24.až 27. máj 2018 Duchovné cvičenia Mária kráča so svojím ľudom  o. Jozef Haluza  voľné
 
   
 
 27. až 29. apríl 2018 Duchovná obnova Svätá pre neľahkú dobu-Katarína Sienská  o. Jozef Haluza obsadené
 
 8. až 10. jún 2018  Duchovná obnova  Ježišovo srdce – prameň útechy a obnovy o. Jozef Haluza voľné
 

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie
na telefónnom čísle:

0911 958 334

alebo e-mail:

klastor.benadik@nrb.sk