Program podujatí

Dátum Podujatie Téma vedie poznámka
 Júl  
 18. 7.-21.7.  Duchovné cvičenia Božie kráľovstvo je vo vás
 Mons. Peter Brodek  voľné


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie
na telefónnom čísle:

0911 958 334

alebo e-mail:

klastor.benadik@nrb.sk