Program podujatí

Dátum Podujatie Téma vedie poznámka
 25. až 28. január 2018 Duchovné cvičenia  Životné skúšky cesta rastu  Mons. Peter Brodek  obsadené
 2. až 4. február 2018 Duchovná obnova  Modlitba ako stretnutie  o. Jozef Haluza voľné
 
 1. až 4. marec 2018 Duchovné  cvičenia Životné skúšky cesta rastu  Mons. Peter Brodek  voľné
15. až 18. marec 2018  Duchovné cvičenia  Prorok Jeremiáš  o. Jozef Haluza voľné
 5. až 8. apríl 2018  Duchovné cvičenia Božie milosrdenstvo pre svet  o. Jozef Haluza voľné
 27. až 29. apríl 2018 Duchovná obnova Svätá pre neľahkú dobu-Katarína Sienská  o. Jozef Haluza voľné
 24. až 27. máj 2018 Duchovné cvičenia Mária kráča so svojím ľudom o. Jozef Haluza voľné
 8. až 10. jún 2018  Duchovná obnova  Ježišovo srdce – prameň útechy a obnovy o. Jozef Haluza voľné
 

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie
na telefónnom čísle:

0911 958 334

alebo e-mail:

klastor.benadik@nrb.sk