Krátke oznamy z našej baziliky

WOW - Duchovná obnova pre mladých

Prihlasiť sa môžete na č.t. 0944 439 069


Bazilika minor sv. Benedikta,

opáta v Hronskom Beňadiku.

Vítame vás na hlavnej stránke Baziliky svätého Benedikta, opáta a benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku.


 Pri návšteve bývalého Benediktínskeho opátstva načriete do vzácnej histórie mníšskeho života v minulosti, ako i následných dejín skvostu Pohronia.

 Medzi najnovšie významné udalosti patrí povýšenie chrámu svätého Benedikta na Baziliku minor svätým otcom Františkom 4. marca 2019 so slávnostným uvedením 28. júna 2019 nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom.

 Získaným titulom bazilika, milostivý chrám uchovávajúci relikviu Kristovej krvi, nadobudol zvláštne privilégiá a možnosti získania úplných odpustkov a to:


1,Vo výročný deň posviacky baziliky27. septembra
2,V deň liturgickej slávnosti jej titulu – sv. Benedikta, opáta11. júla
3,Na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla29. júna
4,Vo výročný deň udelenia titulu baziliky4. marca 2019
5,Na sviatok Povýšenia svätého kríža (určený miestnym biskupom)14. septembra
6,Raz do roka v deň, ktorý si slobodne zvolí každý jednotlivý veriaci---

V bazilike sv. Benedikta sa slávi Eucharistia v pondelok, v utorok, vo štvrtok, v piatok o 18:00 hod. a v nedeľu o 11:00 hod.

V piatok na záver svätej omše je osobné uctenie relikvie Kristovej krvi.

Okrem pravidelných bohoslužieb je bazilika miestom vysluhovania sviatostí ako i iných litugických slávení.
K bazilike prináleží kláštor sv. Benedikta s ponukou duchovných programov a pobytov, ako i zrekonštruované prízemie sýpky s tvoriacou sa expozíciou.

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť v ďalších sekciách našej stránky.