Reštaurovanie juhovýchodnej fasády južného kláštorného krídla

 Projekt Reštaurovanie juhovýchodnej fasády južného kláštorného krídla benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku bol zrealizovaný s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č.- MK7107/2022-180.

V týchto dňoch, keď slávime Narodenie Božieho Syna sa nám podarilo dokončiť obnovu južnej fasády kláštorného komplexu.
Po dlhých osemdesiatich rokoch južná strana kláštora nadobudla nový šat a tak sa opäť môže zaskvieť v svojej kráse.

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí pracovali na jej obnove a s nádejou pozeráme
na ďalšiu etapu obnovy benediktínskeho opátstva.