Januárové duchovné cvičenia

 V priestoroch kláštora benediktínov v Hronskom Beňadiku sa uskutočnili duchovné cvičenia pre veriacich z rôznych kútov Slovenska zamerané  na obnovu života s Kristom v Cirkvi. Témou bolo zvolanie apoštolov: „Pane, posilni nám vieru.“

 Počas predĺženého víkendu boli účastníci obohatení vysvetľujúcimi prednáškami, modlitbou, ale najmä adoračnými chvíľami pred Najsvätejšou sviatosťou, ako i pri relikvii Kristovej krvi. Vrcholom každého dňa bolo slávenie Eucharistie. Atmosféru duchovných cvičení umocňovalo vzácne duchovné dedičstvo bývalého benediktínskeho opátstva.

 Všetci si želáme, aby účastníci posilnení na duchu, mohli vydávať potrebné svedectvo o Tom, komu uverili. Modlíme sa za tých, ktorí sa obohatili i za tých, ktorí budú môcť prísť v budúcnosti.