Duchovná obnova birmovancov

 Začiatkom februára sa v kláštore v Hronskom Beňadiku uskutočnila duchovná obnova pre tohtoročných birmovancov z farnosti Levice – Rybníky. Celkovo 35 birmovancov a 12 animátorov tu spolu zažilo prednášky, aktivity k nim, chvály, jedinečné sväté omše, no aj čas na čerstvom vzduchu. Program nám obohatilo aj združenie kresťanských umelcov TowMeot s programom v kultúrnom dome v obci. Program vyvrcholil sobotnou vigíliou s modlitbou odovzdania života a nasledujúcou tichou adoráciou.

 Ďakujeme kláštoru v Hronskom Beňadiku a jeho personálu, že nám umožnili organizovať túto duchovnú obnovu v ich priestoroch a za ich ústretovosť.

 Ďakujeme, že náš Pán mohol konať v srdciach mladých ľudí.

                                                                                                      Peter Kováč