Realizácia pamiatkového výskumu v r. 2021

Milí veriaci,  v roku 2021 sme zrealizovali PAMIATKOVÝ VÝSKUM juhovýchodnej fasády juhovýchodného kláštorného krídla

pre určenie metodiky a spracovanie projektovej dokumentácie jeho komplexnej obnovy.