Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Archív prenosu zo slávenia svätej omše si môžte pozrieť na tejto adrese (14.06.2020)
www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/230303


Veľkonočné obdobie v Bazilike sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku.

Počas Veľkonočného obdobia vás pozývame k duchovnej účasti na priamych prenosoch
z Baziliky sv. Benedikta, opáta cez internetovú stránku www.klastorbenadik.nrb.sk


Deň Názov Dátum Čas slávenia Adresa priameho prenosu
Kvetná nedeľa Svätá omša utrpenia Pána 05.04.2020 11,00 hod. https://youtu.be/MCMlNufFd-M
Zelený štvrtok Svätá omša na pamiatku Pánovej večere 09.04.2020 18,00 hod. https://youtu.be/dapAont7ZM0
Veľký piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána 10.04.2020 15,00 hod. https://youtu.be/_mbScv6A2UU
Biela sobota Veľkonočná vigília 11.04.2020 19,00 hod. https://youtu.be/PRGDk8GEalY
Veľkonočná nedeľa Svätá omša v Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania 12.04.2020 11,00 hod. https://youtu.be/ai2svsLQrtc

Máme nádej, že sa nám podarí s Božou pomocou počas týchto obmedzujúcich dní, priblížiť slávenia veľkonočných sviatkov do vašich domácností, aby sme spoločne prežili duchovnú obnovu našich kresťanských základov.