Kláštor sv. Benedikta

 Okrem dominanty chrámu – baziliky sv. Benedikta, opáta a kaplnky Kristovej krvi, je možné navštíviť zrekonštruovanú prízemnú časť „sýpky“, opátske krídlo s expozíciou približujúcou dejiny opátstva sv. Benedikta.

 Vlastné priestory kláštora dýchajúce históriou poskytujú návštevníkom pobytové aktivity, ako sú duchovné obnovy, exercície a iné, zamerané na posilnenie veriacich a ich duchovného života.

 Podstatnou súčasťou kláštora je vlastná kaplnka s možnosťou slávenia Eucharistie. V súčasnosti kláštor ponúka 50 lôžok na ubytovanie. Jedáleň kláštora poskytuje celodennú stravu.

Kláštor je prístupný pre všetkých úprimne hľadajúcich Božiu blízkosť, duchovné povzbudenie a tiež načerpanie z atmosféry, ktorá dýcha tisícročnou benediktínskou históriou v perle Pohronia.

Všetky informácie a rezervácie pobytu v kláštore, získate:

+421 911 958 334   klastor.benadik@nrb.sk