Kláštor

Okrem dominanty chrámu sv. Benedikta, opáta a Panny Márie s kaplnkou Kristovej krvi,
je možné navštíviť zrekonštruovanú prízemnú časť „sýpky“ s expozíciou približujúcou dejiny opátstva sv. Benedikta.


Vlastné priestory kláštora, nakoľko zatiaľ neprešli rozsiahlou rekonštrukciou,
poskytujú návštevníkom skromné, nenáročné pobyty tak pre jednotlivcov ako i menšie skupiny.

 

Viaclôžkové izby majú celkovú kapacitu 30 lôžok.
Jedáleň kláštora poskytuje celodennú stravu.

Podstatnou súčasťou kláštora je vlastná kaplnka s možnosťou slávenia Eucharistie,
ako i vhodný priestor pre exercície a duchovné obnovy.

Kláštor chce byť prístupný pre všetkých úprimne hľadajúcich Božiu blízkosť
a preto pobyt v kláštore nie je priamo spoplatnený.
Dovoľujeme si vás však povzbudiť k možnému milodaru,
aby sme mohli poskytnúť primeraný pobyt (stravu, ubytovanie, priestory) ďalším návštevníkom.


Všetky informácie ako i rezervácie pobytu v kláštore môžete získať
na telefónnom čísle: 0911 958 334,
alebo e-mail: klastor.benadik@nrb.sk