Kontakty

Všetky informácie ako i rezervácie pobytu v kláštore
môžete získať na telefónnom čísle:

0911 958 334

alebo e-mail:

klastor.benadik@nrb.sk