Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
Júl 2020
30.07. - 02.08.2020 Duchovné cvičenia Pane, posilni nám vieru Mons. Peter Brodek

voľné