Program podujatí

Dátum Podujatie Téma vedie poznámka
November   
 23. 11. 2019 o 10,00
 Seminár pre mladých Obnova v Duchu Svätom
KCHO Trvá 3. mesiece
 23.-24. 11. 2019  Púť Krista Kráľa  Sv. omša-sobota 18,00 Sv.omša- Nedeľa 11,00
December
 

 
  5. – 8. 12. 2019  Duchovné cvičenia Tajomstvo svätosti/sv.Ján Pavol II./
 o. Jozef Haluza   voľné
 Január
30.1.-2.2. 2020  Duchovné cvičenia
 Pane, posilni nám vieru
 Mons. Peter Brodek  voľné
 Február
 28. 2.-1.3. 2020  Duchovná obnova
Bezvýznamné postavy biblických dejín  Mons. Viliam Judák  voľné


Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie
na telefónnom čísle:

0911 958 334

alebo e-mail:

klastor.benadik@nrb.sk