Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
Február 2020
28.02. - 01.03.2020 Duchovná obnova Bezvýznamné postavy biblických dejín Mons. Viliam Judák

Zrušené

Marec 2020
12. - 15.03.2020 Duchovné cvičenia Prorok Eliáš a jeho cesty o. Jozef Haluza

Voľné

26. - 29.03.2020 Duchovné cvičenia Pane, posilni nám vieru Mons. Peter Brodek

Voľné

Apríl 2020
16. - 19.04.2020 Duchovné cvičenia Meno Boha je milosrdenstvo o. Jozef Haluza