Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
November 2020
06.11. - 08.11.2020 Duchovná obnova Muži BA
13.11. - 15.11.2020 Duchovná obnova Birmovanci

obsadené

26.11. - 29.11.2020 Duchovné cvičenia Pane, posilni nám vieru Mons. Peter Brodek

voľné