Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
August 2022
18.08. - 21.08.2022 Duchovné cvičenia Služobnica Pána Mons. Peter Brodek

voľné