Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
Júl 2020
22. - 26.07.2020 Duchovné cvičenia Saleziánski spolupracovníci Ing. Peter Krajčovič

obsadené

30.07. - 02.08.2020 Duchovné cvičenia Pane, posilni nám vieru Mons. Peter Brodek

obsadené

August 2020
28. - 30.08.2020 Duchovné cvičenia Rodiny Vdp. Miroslav Hafera
September 2020
07. - 11.09.2020 Duchovné cvičenia Kňazi Vdp. Miroslav Hafera

voľné

November 2020
06. - 08.11.2020 Duchovná obnova Muži BA p. Mikuš