Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
Február 2023
23.02. - 26.02.2023 Duchovné cvičenia Prorok Jonáš Mons. Peter Brodek

Voľné