Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
September 2021
23.09. - 26.09.2021 Duchovné cvičenia Nepustím ťa, pokiaľ ma nepožehnáš Mons. Peter Brodek

obsadené

November 2021
11.11. - 14.11.2021 Duchovné cvičenia Služobnica Pána Mons. Peter Brodek

voľné