Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
Január 2024
25.01. - 28.01.2024 Seminár Otcovo srdce Eva Petrovičová

www.seminarotcovosrdce.sk/kalendar; tel:0908 750 163</

Február 2024
18.02.2024 Obnova v Duchu Svätom Seminár 15,00 Mons. Peter Brodek

Voľné

22.02. - 25.02.2024 Duchovné cvičenia Božia výzbroj Mons. Peter Brodek

Voľné