Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
Máj 2021
06.05. - 09.05.2021 Duchovné cvičenia Pane, posilni nám vieru Mons. Peter Brodek

voľné