Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
Január 2020
24. - 26.01.2020 Duchovná obnova Modlitba ako stretnutie o. Jozef Haluza

Voľné

30.01. - 02.02.2020 Duchovné cvičenia Pane, posilni nám vieru Mons. Peter Brodek

Obsadené

Február 2020
07. - 09.02.2020 Duchovná obnova Birmovanci

Obsadené

28.02. - 01.03.2020 Duchovná obnova Bezvýznamné postavy biblických dejín Mons. Viliam Judák

Voľné

Marec 2020
12. - 15.03.2020 Duchovné cvičenia Prorok Eliáš a jeho cesty o. Jozef Haluza

Voľné

26. - 29.03.2020 Duchovné cvičenia Pane, posilni nám vieru Mons. Peter Brodek

Voľné