Responsive image

Program podujatí

Prihlasovanie na podujatia a podrobnejšie informácie

0911 958 334      klastor.benadik@nrb.sk


Dátum Podujatie Téma Podujatie vedie Poznámka
November 2020
26.11. - 29.11.2020 Duchovné cvičenia Pane, posilni nám vieru Mons. Peter Brodek

zrušené

Január 2021
14.01. - 17.01.2021 Duchovné cvičenia Pane, posilni nám vieru Mons. Peter Brodek

voľné