Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku bude povýšená na Baziliku minor

 Svätý Otec František, v zastúpení kardinálom Róbertom Sarah – prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, udelil titul Bazilika minor Farskému kostolu – Diecéznej svätyni v Hronskom Beňadioku. Slávnostné vyhlásenie tohto povýšenia bude 28. júna 2019 o 10. 00 hodine, teda v piatok na Slávnosť Božského Srdca Ježišovho.

 Budúca Bazilika minor má bohatú históriu. Chrám postavili v 14. storočí. V roku 1483 dostalo miestne benediktínske opátstvo od kráľa Mateja Korvína I. relikviu Kristovej Krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej Krvi). Kráľ Matej I. dostal túto relikviu pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom. Opáti sa rozhodli, že v interiéri kostola vyhradia pre relikviu špeciálnu časť, kde bude uctievaná. Postavili pre ňu osobitnú kaplnku. Nitriansky biskup 25. novembra 2018 vyhlásil chrám za Diecéznu svätyňu.

 V štatutárnych normách, ktoré určil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pre túto svätyňu v Hronskom Beňadiku, sa okrem iného uvádza, že tí veriaci, ktorí navštívia túto Svätyňu a nábožne sa v nej zúčastnia na posvätných obradoch alebo sa aspoň nábožne pomodlia pred relikviou Kristovej krvi modlitbu Pána a Vyznanie viery, sa udeľujú za obvyklých podmienok čiastočné odpustky.

 Konferencia biskupov Slovenska minulý rok podporila žiadosť nitrianskeho biskupa o vyhlásenie tohto chrámu za Baziliku minor.

Miroslav Lyko