Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku bola vyhlásená za Baziliku minor

 Súčasťou programu diecéznej kňazskej rekolekcie, ktorá sa 28. júna 2019 uskutočnila pod vedením nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka v Hronskom Beňadiku, bola aj slávnostná sv. omša zo slávnosti Božského Srdca Ježišovho vo farskom chráme sv. Benedikta opáta – diecéznej svätyni. Celebroval ju Mons. Viliam Judák spolu s generálnym vikárom Mons. Petrom Brodekom, trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom a prítomnými diecéznymi kňazmi za účasti širokej verejnosti v preplnenom chráme. V úvode slávnostnej bohoslužby bolo prečítané apoštolské breve Svätého Otca Františka, na základe ktorého v zastúpení kardinálom Róbertom Sarahom – prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí bol Farskému kostolu sv. Benedikta opáta – Diecéznej svätyni v Hronskom Beňadiku udelený titul Bazilika minor. Súčasne bolo oznámené meno nového rektora baziliky, ktorým sa stal generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. V homílii Mons. Viliam Judák upriamil pozornosť prítomných veriacich na sviatok Božského Srdca Ježišovho, starobylú históriu baziliky a význam týchto skutočností pre život veriacich. Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku tak nadobudla  služby a úlohy vlastné bazilike v liturgii a pastorácii, ale aj duchovné dobrodenia spojené s týmto označením chrámu.

 Dnes už Bazilika minor v Hronskom Beňadiku má bohatú históriu. Chrám postavili v 14. storočí. V roku 1483 dostalo miestne benediktínske opátstvo od kráľa Mateja Korvína I. relikviu Kristovej Krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej Krvi). Kráľ Matej I. dostal túto relikviu pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom. Opáti sa rozhodli, že v interiéri kostola vyhradia pre relikviu špeciálnu časť, kde bude uctievaná. Postavili pre ňu osobitnú kaplnku. Nitriansky biskup 25. novembra 2018 vyhlásil chrám za Diecéznu svätyňu. V štatutárnych normách, ktoré určil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pre túto svätyňu v Hronskom Beňadiku, sa okrem iného uvádza, že tí veriaci, ktorí navštívia túto Svätyňu a nábožne sa v nej zúčastnia na posvätných obradoch alebo sa aspoň nábožne pomodlia pred relikviou Kristovej krvi modlitbu Pána a Vyznanie viery, získajú za obvyklých podmienok čiastočné odpustky. Veriaci z miestnej farnosti sa za týmto úmyslom pred sv. omšami v Hronskom Beňadiku modlili Deviatnik k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ako bezprostrednú duchovnú prípravu farnosti pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, počas ktorej bol farskému kostolu udelený titul  – Bazilika  minor. Na Slovensku je celkom 11 chrámov s titulom Bazilika minor. Z toho v Nitrianskej diecéze popri katedrále sv. Emeráma v Nitre k nej  pribudla aj druhá v Hronskom Beňadiku.