Nový stojan v Bazilike

 Na sviatok Lurdskej Panny Márie (11.2.2020) nám pomohli vyhotoviť naši majstri nový stojan pod sochu Panny Márie, Pomocnice kresťanov, ktorý nahradil doterajšie ukotvenie podstavca na stene. Bazilika tým opäť získala na kráse a zharmonizovali sa obe strany vstupu do presbytéria. Sme vďační aj našim dobrodincom, najmä Nitrianskej sídelnej kapitule, za poskytnuté prostriedky na vyhotovenie ozdobného stĺpu hodného pre Baziliku sv. Benedikta, opáta a Panny Márie.

Mons. Peter Brodek