Modlitba v čase vírusovej epidémie

 Presvätá Bohorodička, ty si Matkou nášho národa a vždy si chránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoje prebodnuté sedembolestné srdce spolucíti s našimi bolesťami, ale i s našou slabou vierou a u mnohých ťa zraňuje i odpad od viery a zvrátený život. Napriek tomu zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie.

 Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov.

 Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorí sa v Božích chrámoch k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Trojjediného Boha chváliť na veky vekov.

Amen.