Obnova fasády budovy kláštora

 Milí naši návštevníci,

s potešením vám oznamujeme, že sa v našom kláštore začína generálna oprava fasády kláštora. Postavené lešenie v nádvorí kláštora umožňuje našim robotníkom obetavo odstraňovať zvyšky starej omietky na budove sýpky, aby následne mohli pripraviť podklad na nanášanie novej omietky. Sprevádzajme ich modlitbou, aby sa nikomu nič zlé nestalo a všetci sa mohli šťastne vrátiť k svojim rodinám. My sa však už tešíme na nový šat, do ktorého sa bude môcť zaodiať celé vnútorné nádvorie kláštora. Priebežne sa vám budeme snažiť priblížiť priebeh nasledovných prác.

Mons. Peter Brodek

  • IMG_2195
  • IMG_2196
  • IMG_2202
  • IMG_2207
  • fasada
  • IMG_2235
  • IMG_2236