Relikvia sv. Benedikta a sv. Školastiky v Bazilike

 Bazilika sv. Benedikta, opáta, ukrýva v sebe okrem relikvie Kristovej krvi aj niekoľko iných vzácnych relikvií svätcov. Avšak relikviu jej hlavného patróna sme v chráme nemali. Požiadali sme preto v Ríme o jej možnosť získania pre našu Baziliku. Vďaka ústretovosti sme mohli prijať tento vzácny dar – kúsok kosti z jeho tela. Okrem relikvie sv. Benedikta, sme súčasne mohli prijať aj relikviu jeho sestry sv. Školastiky, čo nás veľmi potešilo.  Na sviatok sv. Benedikta, opáta, 11. júla 2020 sa uskutočnila v našej Bazilike slávnostná svätá omša, pri ktorej sme mohli obe relikvie umiestniť na dôstojné miesto pod sochu sv. Benedikta a neďaleko oltára sv. Školastiky.

 Máme nádej, že sa tým umocní ich duchovná prítomnosť v srdciach veriacich a tiež na ich príhovor môžeme prosiť o potrebné milosti.