Augustové duchovné cvičenia

Začiatkom augusta sa uskutočnil druhý tohtoročný turnus duchovných cvičení, pre veriacich z rôznych kútov Slovenska, zamerané na obnovu života s Kristom v Cirkvi. Témou bolo zvolanie apoštolov: „Pane, posilni nám vieru.“

Všetci si želáme, aby účastníci posilnení na duchu, mohli vydávať potrebné svedectvo o Tom, komu uverili. Modlíme sa za tých, ktorí sa obohatili i za tých, ktorí budú môcť prísť v budúcnosti.