Koronavírus a pokánie pred Kristovou krvou

Pozývame veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle k duchovnej účasti na kajúcej pobožnosti pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku. Cieľom kajúcej pobožnosti je odprosenie Pána Boha za naše hriechy, ktorými sa vzďaľujme od diela vykúpenia Ježiša Krista, ktorý vylial svoju krv za nás a našu spásu. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu. Chceme prosiť o Božie zmilovanie, ale i o navrátenie sa ku kresťanskému zmýšľaniu a životu podľa evanjelia. Kajúcu pobožnosť pri mocnej relikvii Kristovej krvi chceme uskutočniť v nedeľu 11. októbra o 15,00 s priamym prenosom na webstránke: klastorbenadik.nrb.sk