Slávnosť Krista Kráľa a požehnanie obnovenej fasády kláštora v Hronskom Beňadiku

 Na vigíliu slávnosti Krista Kráľa slávil svätú omšu v Bazilike sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku, nitriansky diecézny biskup, Mons. Viliam Judák. Na záver požehnal obnovenú fasádu vnútorného nádvoria kláštora. Po celoročnej práci obetavých pracovníkov a za významnej podpory nitrianskeho biskupstva sa podarilo zaodiať novým šatom už zubom času poznačené steny tejto vzácnej historickej pamiatky. Máme nádej, že aj vďaka tejto skutočnosti, budú môcť navštíviť perlu Pohronia mnohí pútnici, či turisti, aby sa mohli potešiť nielen pohľadom na obnovený kláštor, ale aj pookriať na duši v príjemnom prostredí, kde sa nás dotýka duchovná história benediktínskeho opátstva.