Pripravujeme nasvietenie Baziliky

 Ak by ste chceli podporiť projekt nesvetlenia baziliky, môžete tak urobiť na účet :

SK37 0200 0000 0041 4688 9058

Pán Boh nech odmení vašu pomoc!