Výskum Súsošia ukrižovania

V roku 2021 sme vďaka finančného príspevku Ministerstva kultúry realizovali výskum Súsošia ukrižovania pre určenie metodiky reštaurovania a jeho komplexnej obnovy.