Duchovná obnova pre mladých – SPOLUAko načerpať v tomto „vyčerpávajúcom“ svete zistili mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili 9. – 11.septembra 2022 duchovnej obnovy v Kláštore sv. Benedikta.

Prednášky na témy: Spolu s ľuďmi, Spolu s Bohom a Spolu s ľuďmi a s Bohom v spoločenstve viedol kňaz Michal Šrank. Boh zjednocoval srdcia a napĺňal Duchom Svätým počas svätých omší, adorácie, svedectiev, zábavných aktivít aj večera chvál na nádvorí. Podujatie pripravil tím Obnovy v Duchu Svätom. Veríme, že stretnutie prinesie veľa duchovného ovocia v životoch jeho účastníkov.