Večer plný chvál v kláštornom nádvorí

Večer plný chvál v kláštornom nádvorí – oslava a poďakovanie Pánovi za ochranu a požehnané leto 2022.