Kardinál Mauro Piacenza na návšteve v kláštore v Hronskom Beňadiku

V sobotu 1. októbra 2022 navštívil Baziliku sv. Benedikta, opáta vzácny hosť J. E. Mons. Mauro
kardinál Piacenza, hlavný penitenciár a bývalý prefekt kongregácie pre klérus v Ríme. V sprievode
diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka si uctil relikviu Kristovej krvi.