Prijatie do Bratstva Kristovej krvi

Dňa 22.1.2023 sa v Bazilike sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku uskutočnila milá
slávnosť so vstupom nových členov do obnoveného Bratstva Kristovej krvi. Celej slávnosti
predsedal Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup. V svojom príhovore vyzdvihol
úlohu a poslanie spoločenstva, ktorým sú zmier, obeta a služba Ježišovi Kristovi.
Máme nádej, že 26 nových členov bratstva budú svojou modlitbou i vonkajšou službou
nápomocní v šírení úcty ku Kristovej krvi.