Benátsky patriarcha v Hronskom Beňadiku

Dňa 28.februára navštívila Baziliku sv. Benedikta a kláštor v Hronskom Beňadiku vzácna návšteva
otcov biskupov z diecéz severného Talianska. V počte pätnástich otcov biskupov na  čele s
arcibiskupom Mons. Francescom Moragliom, benátskym patriarchom. Po krátkej prehliadke baziliky
si uctili relikviu Kristovej Krvi a spoločnou modlitbou breviára v kaplnke Kristovej Krvi zavŕšili svoj
duchovný program. Následne si prezreli expozíciu pod názvom Mníšsky život podľa reguly sv.
Benedikta. Po požehnaní a srdečnom rozlúčení pokračovala jedinečná návšteva otcov biskupov do
Topoľčianok.