Nedeľa vďakyvzdania za úrodu

V nedeľu 24. septembra 2023 sme slávili svätú omšu v bazilike obohatenej o výzdobu z tohtoročnej
úrody v našich záhradách a na poliach. Šikovné ruky a vynaliezavosť našich veriacich pripravili milú
kompozíciu z plodov zeme na potešenie ľudského oka i na vďakyvzdanie Pánovi, ktorý sýti svoje
stvorenie.