Prijatie do Bratstva Kristovej krvi

Na slávnosť Krista Kráľa 25. novembra 2023 z príležitosti prvého výročia obnovenia Bratstva Kristovej krvi sa v Bazilike sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku uskutočnila milá slávnosť so vstupom ďalších nových členov do Bratstva Kristovej krvi. Celej slávnosti predsedal Mons. Peter Brodek, biskupský vikár a rektor baziliky. Tešíme sa, že 29 nových členov bratstva budú svojou modlitbou i vonkajšou službou nápomocní v šírení úcty ku Kristovej krvi.
Blahoslavená Ježišova krv, buď naveky zvelebená.