V sobotu 9. septembra sa uskutočnil po druhý krát večer plný chvál. V kláštornom nádvorí sme spoločne poďakovali Pánovi radostnými piesňami za naše rodiny, spoločenstvá, za obnovu kláštorného komplexu a mnohé iné milosti, ktoré nám spoločne i jednotlivo udelil pre náš život. Asi dvojhodinové podujatie v prijemnej atmosfére v letnom počasí potešilo duše všetkých účastníkov.

Tešíme sa na budúci rok.