Na slávnosť Krista Kráľa 25. novembra 2023 z príležitosti prvého výročia obnovenia Bratstva Kristovej krvi sa v Bazilike sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku uskutočnila milá slávnosť so vstupom ďalších nových členov do Bratstva Kristovej krvi. Celej slávnosti predsedal Mons. Peter Brodek, biskupský vikár a rektor baziliky. Tešíme sa, že 29 nových členov bratstva budú svojou modlitbou i vonkajšou službou nápomocní v šírení úcty ku Kristovej krvi.
Blahoslavená Ježišova krv, buď naveky zvelebená.


V nedeľu 24. septembra 2023 sme slávili svätú omšu v bazilike obohatenej o výzdobu z tohtoročnej
úrody v našich záhradách a na poliach. Šikovné ruky a vynaliezavosť našich veriacich pripravili milú
kompozíciu z plodov zeme na potešenie ľudského oka i na vďakyvzdanie Pánovi, ktorý sýti svoje
stvorenie.

 

Uroda2023F1
Uroda2023F2
Uroda2023F3
Uroda2023F4

V sobotu 9. septembra sa uskutočnil po druhý krát večer plný chvál. V kláštornom nádvorí sme spoločne poďakovali Pánovi radostnými piesňami za naše rodiny, spoločenstvá, za obnovu kláštorného komplexu a mnohé iné milosti, ktoré nám spoločne i jednotlivo udelil pre náš život. Asi dvojhodinové podujatie v prijemnej atmosfére v letnom počasí potešilo duše všetkých účastníkov.

Tešíme sa na budúci rok.

Prezidentka Zuzana Čaputová v rámci svojej súkromnej návštevy zavítala do regiónu Tekov a pri tejto príležitosti navštívila Baziliku minor v Hronskom Beňadiku. Spoločne s rektorom baziliky, Mons. Petrom Brodekom, bratom Ivanom a starostom obce, Imrichom Rajčokom, si prezrela priestory baziliky, múzea a bývalej sýpky. Počas prehliadky Kaplnky Božej Krvi v bazilike dostala požehnanie vzácnou relikviou Kristovej Krvi.

Prezidentka 1
Prezidentka 2
Prezidentka 4
Prezidentka 3
Prezidentka 5
Prezidentka 6
Prezidentka 7