Krátke oznamy z našej baziliky

Krížová cesta sa počas pôstneho obdobia začína vždy v piatok o 17,15 hod.