Krátke oznamy z našej baziliky

WOW - Duchovná obnova pre mladých

Prihlasiť sa môžete na č.t. 0944 439 069